بونوس شرط بندی پیشرفته مگاپاری

0
161

این صفحه درباره بونوس شرط بندی پیشرفته مگاپاری می باشد. سایت شرط بندی مگاپاری Megapari یک پاداش فوق العاده به شما عزیزان پیشنهاد می کند، شرط پیشرفته، که در دسترس مشتریانی که شرط بسته نشده در حساب های کاربری خود دارند، هم در دسترس می باشد. از بونوس ها و جوایز سایت مگاپاری لذت ببرید و درآمد خود را چند صد برابر کنید! برای ادامه مطلب با مجله مگاپاری همراه باشید.

بونوس شرط بندی پیشرفته Megapari

بونوس شرط بندی پیشرفته Megapari

شرایط شرط پیشرفته:

 • می توانید شرط های پیشرفته اضافی ثبت کنید حتی اگر در حال حاضر یک شرط پیشرفته بررسی نشده داشته باشید.
 • Megapari حق پیشنهاد و یا لغو این پاداش را به صلاحدید شرکت، بدون بیان دلیل محفوظ دارد.
 • شرط پیشرفته بر اساس یک ارزیابی از بازده بالقوه از شرط های بررسی نشده شما پیشنهاد شده است.
 • همه شرط هایی که قبل از شرط های پیشرفته بسته و بررسی شده اند، ظرف 48 ساعت پس از بستن شرط های پیشرفته برای پوشش شرط های پیشرفته ی ساخته شده، استفاده می شوند.
 • اگر پس از بررسی شرط های ساخته شده قبل از شرط های پیشرفته، بازده مبلغ شرط های پیشرفته ی استفاده شده را پوشش ندهد، شرط پیشرفته از درجه اعتبار ساقط می شود.
 • واریز بعد از انجام پیش بینی حرفه ای نمی تواند برای پوشش مبلغ پیش بینی حرفه ای استفاده شود.
مثال:

موجودی حساب شما $260 است. شما شرط های زیر را ساخته اید:

 • $100 در شانس 1.5 – بازده بالقوه$150 است.
 • $150 در شانس 2 – بازده بالقوه $300 است.

موجودی در دسترس شماهم اکنون $10 است.

ما به شما شرط پیشرفته $100 ای پیشنهاد می کند. حالا شما می توانید یک شرط با مبلغ ترکیبی تا سقف $110 ببندید.

شما یک شرط بندی با مبلغ $30 بسته اید($10 از موجودی در دسترس و$20 از مبلغ شرط پیشرفته) در شانس 1.5. بازده بالقوه $45 است.

شما همچنین یک شرط با مبلغ $50 (از تعادل شرط پیشرفته خود را) در شانس 2 می بندید. بازده بالقوه $100 است.

بیایید 3 نتیجه ی ممکن را در نظر بگیریم:

 • شرط هایی که با استفاده از مبلغ شرط پیشرفته ساخته شدند، برنده شدند. پرداخت مورد انتظار $45 و $100 است.شرط هایی که با استفاده وجوه خودتان ساخته شدند، باختند. شرط های ساخته شده به عنوان شرط پیشرفته از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. $10 از وجوه شما که به عنوان بخشی از مبلغ شرط پیشرفته استفاده شده است، به حسابتان بازپرداخت خواهد شد.
 • شرط هایی که با استفاده از مبلغ شرط پیشرفته ساخته شدند، باختند. شرط هایی که با استفاده وجوه خودتان ساخته شدند، برنده شدند. پرداخت (150+300) = $450 است. $50 و $20 به عنوان شرط پیشرفته (به علاوه $10 از وجوه شما) استفاده شده اند. مبلغ شرط پیشرفته ساخته شده از پرداخت کسر خواهد شد(150+300)-50-20 =$380. بنابراین،$380 حسابتان افزایش خواهد یافت.
 • شرط هایی که با استفاده از مبلغ شرط پیشرفته ساخته شدند، باختند. شرط هایی که با استفاده وجوه خودتان ساخته شدند، باختند. در این مورد، شرط های ساخته شده به عنوان شرط پیشرفته از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. $10 از وجوه شما که به عنوان بخشی از مبلغ شرط پیشرفته استفاده شده است، از دست رفته تلقی می شود.

 

 🔵 صفحه پیشنهادی
چقدر پسندیدی؟😍

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید